Καλησπέρα! Αναζήτηση για το άλλο μου μισό. Από 35 μέχρι 45 ετών εμφανίσιμη και  ειλικρινής.

triantafilakit@gmail.com