Καλησπέρα 

υπάρχει άραγε κάποια θηλυκή γυναίκα από Αθήνα που να θέλει κάτι 

σταθερό? Ηλικίες μόνο 35+ .Εγώ είμαι 29 στα 30