ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ CHAT ROOM

Η ιστοσελίδα παρέχει υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους η χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί πλήρως πριν προβεί σε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας :

  • Η παροχή υπηρεσιών του Lesdar.gr επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες γυναίκες , άνω των 18 ετών.
  • Η κατοχύρωση του nickname (εγγραφή) δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται για τη δική σας ασφάλεια και προστασία. Γίνεται από την ίδια την χρήστη εφόσον έχει επιλέξει το κατάλληλο γι' αυτήν nickname,με τη βοήθεια των διαχειριστών του chat. Το nickname που επιλέγεται από τη χρήστη, θα πρέπει να μην είναι πρόστυχο, να μην δηλώνει ερωτικές προτιμήσεις και να μην είναι προσβλητικό προς τους υπόλοιπους χρήστες. Η εντολή για εγγραφή (register) είναι η εξής : /ns register κωδικός email   ,όπου κωδικός , η χρήστης επιλέγει έναν οποιονδήποτε πενταψήφιο κωδικό, και όπου email, επιλέγει ένα ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο 24ωρο από την εγγραφή. Η χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του Lesdar.gr , μπορεί να εισέλθει στο chat. Εάν μια χρήστης δεν εισέλθει στο chat για χρονικό διάστημα άνω των 21 ημερών, ο λογαριασμός της διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα και το nickname της είναι διαθέσιμο σε άλλους χρήστες.
  • Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνες για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το λογαριασμό τους. Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Lesdar.gr, εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού η χρήστης πρέπει να ενημερώσει άμεσα κάποια από τις διαχειρίστριες του chat.
  • Το Lesdar.gr δύναται αλλά δεν υποχρεούται να συλλέγει/καταγράφει προσωπικά στοιχεία από τους χρήστες των υπηρεσιών. Με εξαίρεση τη διαπίστωση παραβάσεων χωρίς να έχει δικαίωμα γνωστοποίησης οποιουδήποτε στοιχείου σε τρίτους, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται και ισχύουν στη σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
  • Το Lesdar.gr δύναται να παρέχει στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο, προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) των χρηστών των υπηρεσιών του.
  • Το Lesdar.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού χρήστη για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αναγκαίο που μπορεί ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να οφείλεται σε δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων ή οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των υπηρεσιών με καταχρηστικό τρόπο.
  • Το Lesdar.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Lesdar.gr, συμφώνως με τις προσωπικές ρυθμίσεις διακομιστή του κάθε χρήστη για τη χρήση cookies.
  • Για την υπηρεσία του chat room, οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά των όρων χρήσης του  https://www.newchat.gr/p/chat-room.html  που φιλοξενεί το κανάλι.